Kiitokset

 Suomen Lääkäriliitto
Suomen Hammaslääkäriliitto
Lääketehdas Orion