Kiitokset

Suomen Lääkäriliitto
Suomen Hammaslääkäriliitto
Lääketehdas Orion